Etiqueta: matrius

Etiqueta: matrius

Problema sobre matrices
14 de febrer de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considere las matrices $$A=\begin{pmatrix}2&3\\-1&-2\end{pmatrix}\qquad B=\begin{pmatrix}-1&-3\\1&2\end{pmatrix}$$[a)] Compruebe que las matrices $A$ y $B$ son regulares (o inversibles) y calcule sus matrices inversas.[b)] Resuelva la ecuación matricial $AXB=A^t-3B$, donde $A^t$ denota la matriz traspuesta de $A$.[a)] Una matriz es regular si su determinante es distinto de $0$: $|A|=\begin{vmatrix}2&3\\-1&-2\end{vmatrix}=-4+3=-1\ \qquad |B|=\begin{vmatrix}-1&-3\\1&2\end{vmatrix}=-2+3=1$ Luego ambas matrices son regulares.La matriz inversa

Read More
2022 – Juny – Bloc B – Exercici 5
14 de gener de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considera el sistema: $$\left\{\begin{array}{rcrcrcr} x & – & y & + & mz & = & -3 \\ -mx & + & 3y & – & z & = & 1 \\ x & – & 4y & + & mz & = & -6 \end{array}\right.$$ Discuteix el sistema segons els valors de $m$. Sigueu

Read More
2013 – Juny – Opció A – Exercici 3
14 de gener de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Sigueu $$M=\left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -1 \\ 0 & m+1 & 0 \\ 1 & 1 & m-1 \end{array}\right)$$ Determina els valors de $m$ per als quals els vectors fila de $M$ són linealment independents. Perquè els vectors siguin linealment independents només cal fer que el determinant sigui diferent de zero. $$|M|=\left|\begin{array}{ccc} 1 &

Read More
2014 – Juny – Opció B – Exercici 3
14 de gener de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considereu les matrius $$A=\left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{array}\right)\qquad i\qquad B=\left(\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{array}\right)$$ Determina, si existeix, la matriu $X$ que verifica $AX+B=A^2$. Com volem que $AX+B=A^2\Rightarrow AX=A^2-B\Rightarrow

Read More
Matrices. Matriz inversa y cálculo matricial
12 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considera las matrices $$A=\left(\begin{array}{rr} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{array}\right), B=\left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & a \\ 2 & a & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right)\ \text{ y } C=\left(\begin{array}{rrr} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{array}\right)$$. a) Determina los valores de $a$ para los

Read More
Examen selectivitat Catalunya. Juny de 2014 – Sèrie 3 – Qüestió 1
7 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considereu la matriu $$\displaystyle \boldsymbol{M}=\left(\begin{array}{ccc} 1 & a & a^2 \\ 1 & a+1 & (a+1)^2 \\ 1 & a-1 & (a-1)^2 \end{array}\right)$$per a $a\in\mathbb{R}$. Calculeu el rang de la matriu $\boldsymbol{M}$ en funció dels valors del paràmetre $a$. Per calcular el rang de la matriu $\boldsymbol{M}$, podem realitzar operacions elementals de fila per convertir

Read More
Juny de 2000 – Sèrie 1 – Qüestió 3. Catalunya
6 de novembre de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Donat el sistema d’equacions: $$\left.\begin{array}{rrrrrrr} 3x&–&2y&+&z&=&5 \\ 2x&–&3y&+&z&=&4 \end{array}\right\rbrace$$ a) Afegiu-hi una equació lineal de manera que el sistema resultant sigui incompatible. b) Afegiu-hi una equació lineal de manera que el sistema resultant sigui compatible indeterminat. Resoleu el sistema que s’obtingui. a) Afegiu-hi una equació lineal de manera que el sistema resultant sigui incompatible. Resposta

Read More
Problema sobre matriu inversa
5 de novembre de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considereu les matrius: $$A=\begin{pmatrix}1&2&-k\\1&-2&1\\k&2&-1\end{pmatrix}\qquad B=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&2\\0&0&3\end{pmatrix}$$ Discutiu per a quins valors del paràmetre real $k$ la matriu $A$ té matriu inversa. Una matriu A té matriu inversa si el seu determinants és diferent de 0. Calculem el determinants de A: $$|A|=\begin{vmatrix}1&2&-k\\1&-2&1\\k&2&-1\end{vmatrix}=2+2k-2k-2k^2+2-2=-2k^2+2$$ Igualem a 0 aquest determinant i resolem: $$-2k^2+2=0~;\\ k^2=1~;\\ k=\pm1$$ Després, la matriu $A$ té

Read More
Càlcul de la matriu inversa pel mètode de Gauss-Jordan
25 de juny de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Quina és la matriu inversa de la següent matriu? $$A=\left( \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Read More
Problema 6 examen de matemàtiques CCSS 28 de juny de 2020
23 de juny de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Siguin les matrius: $$P =\left(\begin{array}{cc}1 & 2\\ a & 0\end{array}\right),\ Q =\left(\begin{array}{ccc}1 & 1 & 5\\ 8 & 4 & b\end{array}\right)\ \mathrm{i}\ R =\left(\begin{array}{ccc}c & d & 6\\ 10 & 10 & 50\end{array}\right)$$ $$P \cdot Q =\left(\begin{array}{ccc}17 & 9 & 2b+5\\ a & a & 5a\end{array}\right)$$ No és possible el producte $Q \cdot P$ Calculem

Read More