Etiqueta: electromagnetisme

Etiqueta: electromagnetisme

Problema sobre camp creat per una espira circular
22 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Per una espira circular de radi $R = 0.50$ m que es troba en el pla del paper, circula una intensitat de valor $I = 3.0$ A, en sentit horari Calculeu el mòdul, direcció i sentit del camp magnètic que crea en elseu centre. El camp magnètic creat per una espira circular es pot calcular

Read More
Problema de camp i potencial elèctric
7 de març de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Disposem d’una distribució de tres càrregues puntuals amb càrrega $\boldsymbol{q_1 = +25q}$, $\boldsymbol{q_2 = -81q}$ i $\boldsymbol{q_3 = +18q}$ respectivament, on el valor de $\boldsymbol{q}$ és positiu però desconegut. Les càrregues estan distribuïdes segons s’indica a la figura 1: Es demana: Calculeu el camp electrostàtic resultant al punt $\boldsymbol{P = (3a, 0)}$ (considereu $\boldsymbol{a >

Read More