parell motor

parell motor
16 de març de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

El parell motor és una mesura de la força que fa un motor per girar un eix. Es defineix com la força que actua sobre l’eix en direcció tangent al cercle que descriu la trajectòria de l’eix, multiplicada per la distància radial entre l’eix i la línia d’acció de la força.En altres paraules, el parell motor és la quantitat de força que el motor és capaç de produir per fer girar un objecte al voltant del seu eix. Això és important per entendre la capacitat de la potència d’un motor per accelerar un vehicle o fer moure una màquina.El parell motor es mesura en newtons per metre (Nm) o en lliures-peu (lb-ft). Quan un motor produeix més parell, té més capacitat per moure una càrrega i accelerar el vehicle o la màquina a què està connectat.

El motor d’una motocicleta desenvolupa una potència efectiva màxima de $7.8$ kW a $7750$ min$^{−1}$. Quin parell subministra en aquest moment?

Per determinar el parell que subministra el motor de la motocicleta, necessitem conèixer la relació entre la potència i el parell del motor. Això es pot expressar amb la següent equació:

$$P = \tau \omega$$

On $P$ és la potència (en watts), $\tau$ és el parell (en newtons per metre) i $\omega$ és la velocitat angular (en radians per segon).

Podem convertir la velocitat angular de 7750 min$^{-1}$ a radians per segon:

$$\omega = \frac{7750 \text{ min}^{-1} \cdot 2\pi}{60 \text{ s/min}} \approx 809.557 \text{ rad/s}$$

Ara podem reorganitzar l’equació per desxifrar el parell del motor:

$$\tau = \frac{P}{\omega} = \frac{7.8 \text{ kW}}{809.557 \text{ rad/s}} \approx 9.63 \text{ Nm}$$

Per tant, en el moment en què el motor de la motocicleta desenvolupa una potència efectiva màxima de 7,8 kW a 7750 min$^{-1}$, subministra un parell de 9,63 Nm.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *