Intensitat de corrent

Intensitat de corrent
27 de febrer de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Calcula la intensitat de corrent que circula per un circuit si en $4$ h i $30$ min hi han passat $48600\ C$.

La intensitat de corrent elèctric es defineix com la quantitat de càrrega que passa per un punt del circuit en una unitat de temps, i es mesura en amperis (A). Podem utilitzar la fórmula:

$$ I = \frac{Q}{t} $$

on $I$ és la intensitat en amperis (A), $Q$ és la quantitat de càrrega en coulombs (C) que ha passat per un punt del circuit, i $t$ és el temps en segons (s) que ha trancorregut.

En aquest cas, se’ns dóna la quantitat de càrrega $Q = 48600$ C que ha passat pel circuit en un temps de $t = 4$ h i $30$ minuts. Cal convertir aquest temps a segons:

$$t = 4\text{ h}\ 30\text{ min} = 4\times 60\text{ min} + 30\text{ min} = 240\text{ min} + 30\text{ min} = 270\text{ min}$$

Per tant, el temps en segons és:

$$ t = 270\text{ min}\times \frac{60\text{ s}}{1\text{ min}} = 16,200\text{ s} $$

Ara podem substituir els valors de $Q$ i $t$ en la fórmula per calcular la intensitat de corrent:

$$ I = \frac{Q}{t} = \frac{48600\text{ C}}{16200\text{ s}} = 3\text{ A} $$

Per tant, la intensitat de corrent que ha circulat pel circuit en 4 h i 30 min és de 3 ampers.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *