Intensitat de corrent
27 de febrer de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Calcula la intensitat de corrent que circula per un circuit si en $4$ h i $30$ min hi han passat $48600\ C$.

La intensitat de corrent elèctric es defineix com la quantitat de càrrega que passa per un punt del circuit en una unitat de temps, i es mesura en amperis (A). Podem utilitzar la fórmula:

$$ I = \frac{Q}{t} $$

on $I$ és la intensitat en amperis (A), $Q$ és la quantitat de càrrega en coulombs (C) que ha passat per un punt del circuit, i $t$ és el temps en segons (s) que ha trancorregut.

En aquest cas, se’ns dóna la quantitat de càrrega $Q = 48600$ C que ha passat pel circuit en un temps de $t = 4$ h i $30$ minuts. Cal convertir aquest temps a segons:

$$t = 4\text{ h}\ 30\text{ min} = 4\times 60\text{ min} + 30\text{ min} = 240\text{ min} + 30\text{ min} = 270\text{ min}$$

Per tant, el temps en segons és:

$$ t = 270\text{ min}\times \frac{60\text{ s}}{1\text{ min}} = 16,200\text{ s} $$

Ara podem substituir els valors de $Q$ i $t$ en la fórmula per calcular la intensitat de corrent:

$$ I = \frac{Q}{t} = \frac{48600\text{ C}}{16200\text{ s}} = 3\text{ A} $$

Per tant, la intensitat de corrent que ha circulat pel circuit en 4 h i 30 min és de 3 ampers.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *