Examen de matemàtiques II 26 de juny de 2020

Examen de matemàtiques II 26 de juny de 2020
26 de juny de 2020 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora
 1. Considera el següent sistema d’equacions $$\left.\begin{array}{ccc}x+3y-\beta z & = & -3 \\2x+(\beta-5)y+z & = & 4\beta+2 \\4x+(\beta-1)y-3z & = & 4\end{array}\right\}$$
  1. Discuteix el sistema pels diferents valors de $\beta$
  2. Hi ha algun valor de $\beta$ per al qual $x=1$, $y=–3$, $z=–1$ sigui l’única solució del sistema?
  3. Resol el sistema per al cas o casos en els quals tingui infinites solucions.
 2. Donada la recta$$r:\left\{\begin{array}{rrr}2x-y+3z & = & 2\\x+z+1 & = & 0\end{array}\right.$$
  1. Trobeu-ne un vector director
  2. Calculeu l’equació contínua de la recta paral·lela a $r$ que passa pel punt $P(1, 0, −1)$.
 3. Si tenim la matriu invertible $A$ i l’equació matricial $X\cdot A+B=C$:
  1. Aïlleu la matriu $X$.
  2. Trobeu la matriu $X$ quan $A = \begin{pmatrix}1&-2\\ -1&1\end{pmatrix}$; $B=\begin{pmatrix}1&1\\ -2&1\end{pmatrix}$ i $C=\begin{pmatrix}3&1\\ 1&-1\end{pmatrix}$
 4. Definim les funcions $f(x)=a(1 – x^2)$ i $g(x) = \frac{x^2-1}{a}$, en què $a>0$
  1. Comproveu que l’àrea del recinte limitat per les gràfiques de les funcions és: $$\frac{4(1+a^2)}{3a}$$
  2. Calculeu el valor del paràmetre $a$ perquè aquesta àrea sigui mínima.
 5. Siguin $r_1:x-2=\displaystyle\frac{y-3}{2}=\frac{1-z}{2}$ i $r_2:\displaystyle\frac{x+3}{2}=y+1=\frac{z+1}{2}$
  1. Comproveu que $r_1$ i $r_2$ són perpendiculars.
  2. Comproveu que es tallen mitjançant la determinació del punt de tall.
 6. Sigui $f(x)=x^2\cdot e^{–ax}$ quan $a\not=0$.
  1. Calculeu el valor de a perquè aquesta funció tingui un extrem relatiu en el punt d’abscissa $x=2$.
  2. Quan $a=2$, classifiqueu-ne els extrems relatius.
Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *