Càlcul de l’angle que formen dues rectes

Càlcul de l’angle que formen dues rectes
19 de juny de 2020 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Calcula l’angle que formen les rectes: $$r:\dfrac{x+2}{5}=\dfrac{y-1}{2}=z \quad \text{ i } \quad s:\left\{\begin{array}{l} x+y+2z=3 \\ x-y-z=1 \end{array} \right.$$

Primer hem de buscar un vector director de la recta $r$ i un altre de la recta $s$:

  • Un vector director de $r$ és: $\vec{v_r}=(5,2,1)$
  • Per trobar un vector director de $s$, escollim com a paràmetre$z$ i resolem el sistema d’equacions per Cramer obtenint: $$s: \left\{ \begin{array}{l} x=2-\dfrac{1}{2}k \\ y=1-\dfrac{3}{2}k \\z=k \end{array} \right.$$

i per tant un vector director de $s$ és: $\vec{v_s} = (-1,-3,2)$

Ara aplicant la fórmula del producte escalar: $$\begin{array}{rl}
\cos(\alpha)=&\dfrac{|u_1 v_1+u_2 v_2+u_3 v_3|}
{\sqrt{u_1^2+u_2^2+u_3^2}\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}}=
\dfrac{|5\cdot1+2\cdot3+1\cdot(-2)|}
{\sqrt{5^2+2^2+1^2}\sqrt{1^2+3^2+(-2)^2}} \
=& \dfrac{9}{\sqrt{30}\sqrt{14}}=0.439 \end{array}$$

Per tant, $$\alpha=\arccos(0.439)=63,95^\circ$$

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *